Uppföljning

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

När du behandlas med Multaq kommer du kontinuerligt att följas med avseende på lever- och hjärtfunktion för att säkerställa så att alla värden är normala och vid eventuellt avvikande värden fånga upp och värdera dessa så tidigt som möjligt.

Du kommer att få remiss till provtagningsenheter för att lämna följande prover:

  • Blodprov för bestämning av kreatinin i plasma före och ca en vecka efter behandlingsstart. Ibland kan det hända att du behöver ta ytterligare ett prov. Multaq ökar kreatininvärdet hos vissa patienter. Detta är helt ofarligt, men det är viktigt att få ett nytt mått på detta värde för att eventuellt se framtida förändringar.
  • Blodprov tas före behandling, varje månad i sex månader, efter 9 och 12 månader. Detta görs för att se så att inte leverfunktionen har påverkats negativt. Medicinen kan i sällsynta fall ge leverbiverkningar och genom en kontinuerlig provtagning första behandlingsåret kan eventuellt avvikande värden tidigt fångas upp och värderas.
  • EKG (elektrokardiogram) ska tas varje halvår för att se så att hjärtat arbetar som det ska. Om ditt förmaksflimmer har gått över i så kallat kroniskt förmaksflimmer så ska behandlingen med Multaq avslutas.

Kontakta din behandlande läkare om du har några frågor om vilken behandlingsuppföljning som gäller för just dig.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer