Så fungerar behandlingen

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Behandling med Multaq minskar risken för återfall i förmaksflimmer och kan också medföra mindre besvärande symtom vid ett eventuellt återfall i förmaksflimmer.

Studier visar att de patienter som behandlas med Multaq inte behöver vårdas på sjukhus i samma omfattning som de patienter som fått placebo (sockerpiller).

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Multaq orsaka biverkningar. I det kliniska studieprogrammet var andelen allvarliga biverkningar lika låg för de som fick Multaq som för de patienter som behandlades med placebo.

De vanligaste biverkningarna (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med Multaq är problem med matsmältningen såsom illamående, kräkningar eller diarré.

Var uppmärksam på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever något som du tror är onormalt, samt observera att även andra läkemedel kan orsaka dessa biverkningar.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer

Man med glad familj i bakgrunden