Multaq ingår i högkostnadsskyddet

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Att medicinen ingår i högkostnadsskyddet betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. Det innebär att patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 200 kr under en tolvmånadersperiod.

Multaq ingår endast i högkostnadsskyddet som tillägg till standarbehandling vid icke-permanent förmaksflimmer, om minst en utav följande riskfaktorer föreligger:

  • Tidigare stroke eller TIA
  • Hypertoni
  • Diabetes
  • Hög ålder, över 75 år

Kontakta ditt vårdteam eller apotekspersonal om du har frågor angående högkostnadsskyddet.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer