Multaq - vid förmaksflimmer

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Vad är Multaq (dronedaron)?

Multaq minskar risken för återfall i förmaksflimmer (hjärtflimmer). Medicinen tillhör gruppen hjärtrytmreglerande läkemedel (antiarytmiska läkemedel) och innehåller det aktiva ämnet (substansen) dronedaron.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer

Person håller ett hjärta