Multaq - behandling av förmaksflimmer

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-09-27

Här finns information om vad förmaksflimmer (hjärtflimmer) är och hur förmaksflimmer behandlas. Här utreds också orsaker bakom förmaksflimmer, symtom, hur diagnos ställs, samt olika behandlingsalternativ.

Fokus ligger på läkemedelsbehandling med Multaq som är ett hjärtrytmreglerande läkemedel (antiarytmiskt läkemedel) innehållande det aktiva ämnet (substansen) dronedaron.

Medicinen minskar risken för återfall i förmaksflimmer och kan också innebära mindre besvärande symtom vid ett eventuellt återfall.


Vad orsakar förmaksflimmer?

Förmaksflimmer uppstår ibland helt utan kopplingar till andra sjukdomar, men mer än hälften av alla personer med flimmer har också någon annan underliggande hjärt-kärlsjukdom.

För vem lämpar sig Multaq?

Multaq kan användas av patienter som har episoder av förmaksflimmer och som har symtom trots behandling med pulssänkande läkemedel.

Hur ska jag ta Multaq?

En tablett à 400 mg tas varje morgon och en tablett à 400 mg tas varje kväll. Det är mycket viktigt att tabletterna tas tillsammans med måltid (frukost och kvällsmål) för att effekten ska bli så bra som möjligt.

Så fungerar behandlingen

Behandling med Multaq minskar risken för återfall i förmaksflimmer och kan också medföra mindre besvärande symtom vid ett eventuellt återfall i förmaksflimmer.