Vad ska jag göra om jag känner av mitt flimmer igen?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Det är alltid viktigt att utvärdera effekt och säkerhet vad gäller vald behandling för att eventuellt justera, ändra eller avbryta pågående behandling.

Återfall i förmaksflimmer ska inte nödvändigtvis ses som ett behandlingsmisslyckande. De långsiktiga behandlingsmålen är att lindra symtomen, att minska risken för följdsjukdomar, samt att minska behovet av akut sjukhusvård till följd av förmaksflimret.

Kontakta din läkare om du har några frågor.