På vilket sätt påverkar grapefrukt behandlingen med Multaq?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Samtidigt intag av grapefrukt kan öka koncentrationen av Multaq och därmed förändra effekten av läkemedlet. Grapefrukt och grapefruktjuice bör därför undvikas vid behandling med Multaq.