Kan jag ta Multaq tillsammans med blodförtunnande läkemedel?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Vissa blodförtunnande läkemedel får inte tas samtidigt med Multaq men det finns flera behandlingsalternativ som kan användas tillsammans med Multaq. Diskutera med din läkare om vilka möjligheter som finns.