Kan jag ta Multaq tillsammans med betablockerare?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Ja. Ibland kan dosen av betablockeraren behöva minskas. Detta kontrolleras med puls- eller EKG-kontroll efter att behandlingen påbörjats.

Kontakta din behandlande läkare om du är osäker.