Hur mäts effekten av Multaq?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Behandling med Multaq har ett flertal gynnsamma effekter vid förmaksflimmer. De viktigaste är färre återfall i förmaksflimmer (utvärderas med sjukhistoria och eventuellt långtids-EKG) och minskat behov av akut sjukhusvård orsakad av förmaksflimmer (utvärderas med sjukhistoria).