Har Multaq några biverkningar?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

All läkemedelsbehandling är förknippad med en risk för biverkningar. De vanligaste biverkningarna (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med Multaq är problem med matsmältningen såsom illamående, kräkningar eller diarré.

Var uppmärksam på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever något som du tror är onormalt, samt observera att även andra läkemedel kan orsaka dessa biverkningar.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.