Är diarré normalt vid behandling med Multaq?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Diarré är en vanligt förekommande biverkan och förekommer hos upp till 10 procent av patienterna som behandlas med Multaq. Tillståndet är vanligen lindrigt och övergående.

Det är viktigt att ta tabletterna tillsammans med måltid, dels för effektens skull och dels för att minimera biverkningar från magtarmkanalen såsom illamående och diarré.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se