Vad orsakar förmaksflimmer?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

I Sverige har uppskattningsvis 180 000 personer förmaksflimmer. Oftast uppträder sjukdomen hos personer över 70 år, men kan förekomma även hos yngre.

Förmaksflimmer uppstår ibland helt utan kopplingar till andra sjukdomar, men mer än hälften av alla personer med flimmer har också någon annan underliggande hjärt-kärlsjukdom. Det kan vara högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt, reumatism, fel i hjärtklaffar eller hjärtmuskelinflammation.

Typ 2-diabetes eller giftstruma (för stor produktion av sköldkörtelhormon) ökar också risken att få hjärtflimmer, liksom för mycket kaffe, hög alkoholkonsumtion, sömnbrist och stress.

En flimmerattack kommer oftast utan anledning, utan yttre utlösande faktorer. Den kan komma när som helst och det är inte ovanligt att flimret startar när kroppen vilar eller sover.

I de fall där man inte kan hitta utlösande orsak kallas sjukdomen isolerat förmaksflimmer (på engelska lone atrial fibrillation).

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer