Symtom vid förmaksflimmer

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Förmaksflimmer kan kännas olika för olika personer. Många som drabbas upplever en sorts matthet/trötthet i kroppen och att all kraft plötsligt sinar. En del patienter upplever att de får ont i bröstet och svettas väldigt mycket.

Även om en del patienter har få eller inga symtom så upplevs en flimmerattack vanligen som obehaglig och till och med skrämmande.

Vanliga symtom vid förmaksflimmer är:

  • Hjärtklappning/hjärtrusning
  • Orkeslöshet
  • Andfåddhet
  • Tryckkänsla över bröstet
  • Yrsel

Symtomen vid förmaksflimmer försvårar ofta vardagliga aktiviteter. I vissa fall blir också själva oron för att en flimmerattack skall uppträda kraftigt begränsande.

Observera att ovanstående symtom kan ha andra orsaker. Kontakta din läkare om du har några frågor gällande ditt hälsotillstånd.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer