Så ställs diagnos

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Förmaksflimmer diagnostiseras genom EKG-undersökning. Om flimmerattackerna kommer sällan och är kortvariga kan olika typer av långtids-EKG-registrering krävas för diagnos.

I utredningen ingår allmän kroppsundersökning, blodtrycksmätning samt vissa blodprover. Ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi) brukar göras för att bedöma hjärtstorlek samt klaff- och pumpfunktion. En kartläggning av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och blodpropp utförs också.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer