Läkemedelsbehandling

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Det finns flera skäl att behandla förmaksflimmer. Genom behandling med mediciner som sänker hjärtfrekvensen kan symtomen mildras samtidigt som risken för att hjärtsvikt skall utvecklas minimeras.

Om frekvensreglerande behandling är otillräcklig kan rytmreglerande preparat ge avsevärd tilläggseffekt genom att mildra symtomen och minska flimmerattackernas antal och längd.

Ett flertal olika frekvens- och rytmreglerande läkemedel finns tillgängliga. Här varierar effekt- och biverkningsprofil beroende på preparat. Hör med din läkare för mer information.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer