Elkonvertering & Medicinsk konvertering

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Om en förmaksflimmerattack inte går över av sig själv kan det ofta bli aktuellt med en så kallad elkonvertering för att bryta flimmerepisoden på elektrisk väg och därigenom normalisera rytmen.

Elkonvertering utförs under kort narkos. Elektrisk energi skickas genom hjärtat via elektrodplattor placerade på bröstkorgen. Hjärtrytmen övervakas med EKG och behandlingen tar cirka tio minuter.

Elkonvertering är en välbeprövad behandlingsmetod som nästan alltid ger omslag till normal hjärtrytm. Ofta utförs elkonvertering som dagsoperation så att du kan gå hem samma dag. Återfallsrisken är dock hög, men behandling med rytmreglerande läkemedel kan ges för att minska risken för återfall.

Även vissa läkemedel i injektionsform kan användas för att normalisera hjärtrytmen. Det kallas medicinsk konvertering.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer