Blodproppsförebyggande behandling

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Alla patienter med förmaksflimmer behöver kontrolleras regelbundet vad gäller risken för stroke.

Stroke kan förebyggas med blodproppsförebyggande läkemedel. I dag används huvudsakligen warfarin i tablettform. Under behandling med warfarin är det nödvändigt att kontrollera blodets levringsförmåga. Det görs med ett blodprov, så kallat PK-test, som vanligen inte behöver tas oftare än var fjärde till var sjätte vecka (dock tätare under behandlingens inledningsskede).

Behandling med warfarin innebär en viss ökad risk för allvarlig blödning men risken för stroke, om man avstår från warfarin-behandling, är nästan alltid betydligt högre.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer