Printed From: https://www.multaq.se/fakta-om-formaksflimmer/olika-typer-av-behandling/ablation

Ablation

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Om kombinationen av frekvensreglerande och rytmreglerande läkemedel inte ger tillräcklig effekt på flimmersymtomen finns i vissa fall möjlighet till att göra en så kallad flimmerablation.

Ett ablationsingrepp utförs på specialistenhet och tar mellan tre till sex timmar. Med hjälp av katetrar som införs via ljumsken kan områden i hjärtats förmak, som utlöser förmaksflimmer, lokaliseras. Detta område isoleras på elektrisk väg genom att kateterspetsarna värms upp eller kyls ned.

Ablation minskar risken för återfall i förmaksflimmer. Ofta krävs dock fler än ett ingrepp och det finns risk för allvarliga komplikationer. Inför ingreppet ges alltid blodförtunnande medel. Under ablationen ges lugnande och smärtstillande medel.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer