Behandling av förmaksflimmer

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Det finns olika behandlingsformer vid förmaksflimmer. Genom läkemedel som sänker hjärtfrekvensen kan symtomen mildras samtidigt som risken för att hjärtsvikt minimeras. Om frekvensreglerande behandling är otillräcklig kan rytmreglerande läkemedel ge avsevärd tilläggseffekt genom att mildra symtomen och minska flimmerattackernas antal och längd.

Går attackerna med förmaksflimmer inte över av sig själv kan de ofta brytas genom en så kallad elkonvertering där hjärtrytmen normaliseras på elektrisk väg.

Om kombinationen av frekvensreglerande och rytmreglerande läkemedel inte ger tillräcklig effekt på flimmersymtomen finns i vissa fall möjlighet till att göra en så kallad flimmerablation.

Alla patienter med förmaksflimmer behöver kontrolleras regelbundet vad gäller risk för stroke.

Läs mer om de olika behandlingsmetoderna:

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer