Är förmaksflimmer farligt?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Trots de ofta påtagliga besvären är den akuta flimmerepisoden mycket sällan farlig. Det är i stället långtidseffekterna av obehandlat eller otillräckligt behandlat förmaksflimmer som kan vara allvarliga. Om hjärtat arbetar snabbt och oregelbundet under längre tid finns risk för att pumpförmågan försämras och att symtom på hjärtsvikt uppträder.

En annan fara hos personer med ökad risk för blodproppsbildning är att förmaksflimmer kan leda till en stroke. Det kan inträffa om det bildas blodproppar i hjärtats vänstra förmak som sedan lossnar och förs med blodströmmen till hjärnan. Tillstånd som leder till ökad risk för blodproppsbildning är till exempel hög ålder, högt blodtryck (hypertoni), diabetes, tidigare stroke eller hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer