Förmaksflimmer

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-10

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer (hjärtflimmer) är ett slags störning av hjärtats rytm, en arytmi, där hjärtat slår snabbt och oregelbundet.

Hjärtats rytm styrs i normala fall av elektriska impulser från den så kallade sinusknutan i höger förmak. Sinusknutan är en samling celler som skickar iväg elektriska impulser till hjärtats förmak och kammare och ger en regelbunden rytm för hjärtmuskelns sammandragning.

Vid förmaksflimmer uppstår elektrisk oregelbundenhet i förmaken vilket gör att hjärtats rytm blir oregelbunden och slår snabbare. Hjärtats pumpförmåga försämras och pulsen känns oregelbunden.

Hjärtrytm och puls

När kroppen är i vila pumpar hjärtats kamrar ut blod ungefär 70 gånger per minut. Denna pumpfrekvens kallas hjärtrytm eller puls och anges i antal slag per minut.

Du kan själv känna pulsen slå om du lägger fingrarna över tumsidan av handleden. Hos en frisk vuxen person ligger vilopulsen på mellan 50 och 100 slag per minut och är regelbunden. Vid förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och ofta betydligt snabbare.

Förmaksflimmer delas in i tre typer:

  • Korta attacker som går över av sig själv (paroxysmalt förmaksflimmer). Attackerna kan pågå i allt från några minuter till flera dygn men tillslut blir hjärtrytmen regelbunden igen.
  • Ihållande attacker som inte går över av sig själv utan bryts med hjälp av läkemedel eller elkonvertering (persisterande förmaksflimmer).
  • Permanent (kroniskt) förmaksflimmer innebär att flimmerrytmen inte kan återgå till normal regelbunden rytm.

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer

Relaterade länkar

Fass.se

Läkemedelsfakta om Multaq

Fass.se - Läkarboken

Information om förmaksflimmer